חקירות כלכליות ומידע פיננסי

חקירות כלכליות הינן הליך שנועד לגלות מידע אודות מצבו החשבונאי של אדם או ארגון, חקירות כלכליות יכולות להתבצע בהתאם לבקשת לקוח/ארגון על אדם או חברה מתחרה. במהלך תהליך החקירה הכלכלית עולים לעיתים נכסים או רכוש או תביעות משפטיות, תביעות ביטוח וכיוצ"ב שמלמדות אותנו על מצבו הכלכלי של נושא החקירה.

חקירה כלכלית הינה הליך המשלב בתוכו פעולות חקירה קונבנציונאלית ופעולות מעולם הכלכלה. חקירה כלכלית יכולה להתחיל בצורה אחת ולהסתיים בצורה אחרת לגמרי וכל זאת בהתאם לממצאים העולים במהלך החקירה. חקירה כלכלית עשויה להציג מקורות הכנסה נוספים שהנחקר מנסה להסתיר.

תוצאות חקירה כלכלית חייבות להיות מלוות בראיות לצורך מתן אפשרות להשתמש בהן כראיה בבית משפט.