איתורים ומסירות

המשרד מבצע איתורים ומסירות בכל הארץ, גיאוגרפית ומגזרית כולל מזרח ירושלים.